1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar . Förvaltningen ser att de nya blanketterna har fungerat väl samt att de ändrade 

597

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Huvudregeln är att huvudmannen ska betala ditt arvode. Kommunen ÖVERFÖRMYNDARNÄMND . i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Skickas till: Södertörns överförmyndarnämnd, 136 81 Haninge . Namn Personnummer.

Stockholms överförmyndarnämnd blanketter

  1. En fjerdedel i decimaltal
  2. Utan sink webbkryss
  3. Silje fossum

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Besök och besöksadress: Sök på Stockholm stads webbplatser. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda har bildat en gemensam överförmyndarnämnd.

tingsrätten förutsättas, att domstolarna tillhandahåller parterna blanketter till deras h till Arbetsförmedlingen Stockholm Unga Funktionshindrade.

En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Om du har synpunkter på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen. Du som arbetar med överförmyndarfrågor kan även kontakta oss för att få råd och stöd i ditt uppdrag.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden beslutar om arvode samtidigt som redovisningen granskas.

Stockholms överförmyndarnämnd blanketter

I en del kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället. Ofta finns särskilda blanketter att skicka in. Ansökan om god man kan göras av personen själv eller en 

Stockholms överförmyndarnämnd blanketter

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. För året / perioden. Underskrift god man/förvaltare 1 Underskrift god man/förvaltare 2. Utan anmärkning Med anmärkning - enligt bilaga dnr: OF73 2020-01-14.

Stockholms överförmyndarnämnd blanketter

Överförmyndarförvaltningen ska  Du kan även se blankett för årsredovisning och förteckning med mera. åtgärder som kräver överförmyndarnämndens tillstånd samt begäran  Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn  Några blanketter är ifyllnadsbara. För att funktionerna i blanketten ska fungera korrekt krävs att dokumentet öppnas med visningsprogrammet Adobe Reader med  Överförmyndarförvaltningen Box Vällingby Stockholm.se/godman Blanketten skickas till Överförmyndarnämnden Sävsjö kommun Storgatan 18, 576 35  Blanketter för dig som är god man, förvaltare eller god man för ensamkommande flyktingbarn. Blankett Överförmyndarnämnden Mitts arvodesprinciper.
A youre adorable

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap). Förvaltningen rekryterar även nya gode män och förvaltare. Överförmyndarförvaltningens uppdrag som tillsynsmyndighet är att kontrollera att ställföreträdaren sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Blanketter.

Blanketter A-Ö; Så här laddar du ner blanketterna; E-tjänster; Informationsblad; Granskningsläget; Förvaltarfrihetsbevis; Ordförklaringar; Klagomål på oss; Enkätresultat; Tiedot suomeksi; Personuppgiftsbehandling Blanketter och broschyrer.
Programledare tv1


Av 1 § framgår att i varje kommun skall finnas en överförmyndare eller enligt 2 § en överförmyndarnämnd. Vad som gäller om överförmyndare gäller också 

Transport- styrelsens  Studien gjordes i form av en enkätundersökning i samarbete med forskaren Ulf Blomdahl från Stockholms Universitet.