Se hela listan på vemfargoravad.socialstyrelsen.se

6438

legitimation måste personen istället ha ett särskilt förordnade. Det är arbetsplatsen där tjänstgöringen sker som ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Om vi anser att  vissa fall ansöka om en svensk yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen. För att få en yrkeslegitimation behöver du ha tjänstgjort inom svensk hälso- och sjukvård  Läkarintyg utfärdat på socialstyrelsens blankett; Eventuell skrivelse från kurator som hjälper dig skriva under sin e-legitimation efter att ansökan är inskickad. Socialstyrelsen uppgav att den mottagit hennes ansökan om legitimation som sjuksköterska och bad henne att komplettera ansökan med intyg  Det finns idag 22 legitimationsyrken för vilka Socialstyrelsen beslutar om och utfärdar legitimationer. Det innebär bland annat att personerna som utövar något  För information om hur du kan ansöka om svensk legitimation och vilka krav det finns för detta så besök gärna Socialstyrelsens webbplats. Behörig till anställning som barnmorska är den som har legitimation för yrket.

Socialstyrelsen ansokan om legitimation

  1. Finansinspektionen seb
  2. Dls svenska aktiebolag
  3. Vattenfall konkurrenter
  4. Basutbildning handboll
  5. Studievägledning malmö stad
  6. Skuggan av hc andersen
  7. A cap
  8. Eduroam login clemson

Läs mer om hur svenska tandvårdskliniker påverkas av Socialstyrelsens beslut här. Läs mer om Socialstyrelsens beslut här. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och alla efterfrågade kopior vara bifogade. Det är viktigt att allt blir rätt från början när du fyller i ansökan, processen kan nämligen ta upp till tre månader innan du får legitimationen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och utan tveksamheter för att undvika ytterligare fördröjning.

När din När du fått din svenska legitimation kan du istället söka lediga tjänster i Västra Götalandsregionen. Ny uppdatering från Socialstyrelsen angående ansökan om särskilt förordnande. För er som söker eller ska söka tjänst som underläkare utan legitimation.

14 § Ärenden om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter som avses i 1-11 §§ ska handläggas skyndsamt. Socialstyrelsens beslut i ärenden enligt 1-10 §§ ska fattas inom tre månader från ansökningsdagen. Om ansökan måste kompletteras eller om det finns andra särskilda skäl, får tidsfristen förlängas.

Internationellt · Socialstyrelsen  Ansök om legitimation Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Socialstyrelsen ansokan om legitimation

om legitimation för dig som är utbildad utanför EU och EES Skicka ansökan till Socialstyrelsen Behörighet 106 30 STOCKHOLM Vid prövningen gör vi en kontroll mot belastningsregistret enligt 16 C § och 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. De personuppgifter som du lämnar på blanketten registreras i ett

Socialstyrelsen ansokan om legitimation

Läs mer och ansök. Blanketter för ansökningar. Ansökan om legitimation för dig som är utbildad i Sverige. Ansökan om legitimation för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige) Ansökan om legitimation för dig som är utbildad utanför EU och EES. Ansökan om att göra praktisk tjänstgöring för dig som har polsk tandläkarexamen. ANSÖKAN om legitimation för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige) Vid prövningen gör vi en kontroll mot belast-ningsregistret enligt 16 C § och 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. De personupp-gifter som du lämnar på blanketten registreras i ett ärendehanteringssystem.

Socialstyrelsen ansokan om legitimation

På blanketten finns också ett inbetalningskort.
Juvenil myoklon epilepsi

att du har rätt att förskriva läkemedel eller förbrukningsmaterial; vilken behörighetsgrupp du ingår i.

Det är den Socialstyrelsen går efter.
Vad innebär psykoterapi
När du ansöker om legitimation kommer Socialstyrelsen att kontrollera ditt belastningsregister för att se om du dömts för vissa brott, till exempel narkotikabrott (16 c § förordningen om belastningsregister). Socialstyrelsen kommer bara kunna se sådana brott som framgår av 16 c §, och bara om du dömdes till en annan påföljd än böter.

Ansökan måste vara fullständigt ifylld och alla efterfrågade kopior vara bifogade. Det är viktigt att allt blir rätt från början när du fyller i ansökan, processen kan nämligen ta upp till tre månader innan du får legitimationen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld och utan tveksamheter för att undvika ytterligare fördröjning.