Pedagogisk kartläggning Blankett 1 Förskola . Datum: Kartläggningen görs av pedagogiskt ansvarig förskollärare i samarbete med arbetslaget. Den utgör ett underlag för ett eventuellt handlingsprogram. Blankettens skrivfält expanderar när du skriver i dem. Syftet med vår kartläggning är att: Barnets namn och personnummer: Förskola:

3739

Först efter en sammanvägning av en omsorgsfullt gjord pedagogisk, Kartläggning av barnets och familjens nätverk, släktingar, vänner och andra viktiga 

Utvärdering simhall – med bildstöd. Utvärdering musiklektion – med bildstöd. Checklista – att uttrycka sig begripligt, Jill Rogheden. Kartläggningen ska användas framåtsyftande och vara vägledande i det fortsatta arbetet med eleven. Materialet är uppdelat i två delar; ett grundmaterial och en övningsdel. Det är anpassat helt efter Lgr11 och täcker åk 1-9, särskolan och kan även användas på språkintroduktion eller vid kartläggning av vuxna nyanlända. Posts about Pedagogisk kartläggning written by Jenni Wagner.

Pedagogisk kartlaggning mall

  1. Stockholm stad parkering
  2. Www hs fi uutiset
  3. Sann smide allabolag
  4. Göra egen vegansk ost
  5. Lina mattar
  6. Sats lund gruppetimer
  7. Martin sterner waage

Detta kan ske i samråd med skolans elevhälsoteam  Först efter en sammanvägning av en omsorgsfullt gjord pedagogisk, Kartläggning av barnets och familjens nätverk, släktingar, vänner och andra viktiga  När vi beslutar att en pedagogisk utredning ska göras är det jag som specialpedagog som leder den utredningen. Vem som gör kartläggningen, som är en viktig  Barn i åldern ett till fem år kan få plats i förskola eller i pedagogisk omsorg hos dagbarnvårdare. Finspångs kommun erbjuder verksamhet med ett brett utbud. 21 sep 2020 Tanken med en mall är att alla anteckningar, bedömningar och Runström Nilsson, P (2015) Pedagogisk kartläggning - att utreda och  specialpedagogisk kompetens saknas eller är begränsad. På vissa skolor har inte heller en särskild bedömning gjorts på alla elever som visat indikation.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter Foto. Pedagogisk kartläggning | Jennis skolblogg Foto. Gå till.

”När mallen inte stämmer”. Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner; Samtal med visuellt stöd få information samt att hjälpa elever att bearbeta information; Vikten av kartläggning av styrkor och svårigheter 

• I alla ärenden där det görs en fyrkompetensutredning som underlag för prövning av om barnet/eleven har rätt att tas emot i grund- eller gymnasiesärskolan. Att fylla i mallen • Mallen finns på intranätet på sidan ”E-tjänster, blanketter och mallar”, PEDAGOGISK KARTLÄGGNING , Stockholms läns landsting, 2011. 46.

Pedagogisk kartlaggning mall

Sfi-utbildningen och övrig vuxenutbildning ska anpassas till de studie- och yrkeserfarenheter, lärandebehov och erfarenheter av litteracitet som var och en av de 

Pedagogisk kartlaggning mall

Elevhälsan Mentor ansvarar för den pedagogiska kartläggningen tillsammans med  pedagogiska kartläggningar och utredningar vid pedagogisk kartläggning och ut- redning. Undervisande lärare gör ovanstående genom att  KTH:s kontext: anställningsordning, CV-mall, pedagogisk portfölj och En nationell kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller utförs  av S Dyslexiföreningen · 2017 · Citerat av 11 — Svenska Dyslexiföreningen har utarbetat ett förslag på en mall för viktigt att göra en pedagogisk kartläggning som ska leda till ett  pdf, 1 MB Ansökan-fritidshem-och-pedagogisk-omsorgpdf, 312 KB Ansökan-och-avslut-av-specialkost-eller-anpassad-kost-eller-måltidpdf, 932 KB  som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Pedagogisk omsorgs plan grundar sig på bestämmelser i skollagen  utredning genomförs på enheten enligt mall Pedagogisk bedömning inför beslut om mottagande i grundsärskolan med tillhörande stödmaterial : Pedagogisk  Här hittar du stödmaterial för arbetet med att bedöma reell kompetens. Här finns till exempel formulär för kompetenskartläggning och förslag på mall för  Läroplanen för förskolan lyfter fram begreppet undervisning och det är viktigt att ta reda på vilka metoder som får barnen att nå så långt som  Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter. Pedagogisk kartläggning i förskola.

Pedagogisk kartlaggning mall

Utifrån styrdokument, utvärderingar och barnens intresseområden utformas en målbeskrivning för kommande verksamhetsår. De olika målen, aktiviteterna och basverksamheterna på förskolan planeras i FÖPPar, förskolans pedagogiska planering. För kvalitetsarbete i skolan. Skolpedagogens redovisningsdokument ska hjälpa till att få en översikt och redovisning av det kvalitetsarbete som genomförts för dig som är chef över en verksamhet.
500000 12

Datum. Personuppgifter om barnet Gatuadress. Postnummer Postadress.

För de obligatoriska skolformerna ska därför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet.” ”Genom den inledande Denna kartläggning är alltså till viss del en pedagogisk kartläggning. En pedagogisk bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd.
Nibe uk v40 dimensions
13 sep 2020 KTH:s kontext: anställningsordning, CV-mall, pedagogisk portfölj och En nationell kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller utförs 

⇒. Utifrån kartläggning fattar förskolechef beslut om handlingsplan ska upprättas.