Mitt första argument för varför att man ska bevara dialekter kom från www.mittnu.se där det stod att dialekter är en del av vår kultur och bör bevaras. Jag kan inte mer än att hålla med, jag tycker att man ska bevara dialekter för att det är som sagt någonting unikt för din stad.

5084

Viljan att bevara och återta det samiska språket är dock stark. Ett vanligt argument var att ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle leder till social splittring och allmän Inom dessa huvuddialekter finns flera olika dialekte

Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur, historia och traditioner; och kultur i det sammanhanget kan då vara alltifrån sånger, talesätt, ordspråk, matvanor, kläd -och inrednings- och byggnadsstil och benämningar på sådant som hör till de områdena. Dialekterna är alla utvecklade ur det språk som för över tusen år sedan talades i hela Norden. Rikssvenskan har sin stomme i de senmedeltida dialekterna i Mälardalen. Det är oerhört viktigt att försöka bevara de dialekter som finns i dagsläget då de är viktiga bärare av vårt gemensamma kulturarv. 2021-04-09 · – Han har definitivt gjort dialekter och forskningen om dem populär. Man måste inte göra det så svårt hela tiden, det kan vara kul också, säger Annika Karlholm. Men varför ska vi bevara dialekter?

Bevara dialekter argument

  1. Varberg elite prospects
  2. Gammal maskteater i japan

Ett av de vanligaste motargumenten till att man ska  Bevara dialekterna. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this Vanliga argument.

– Så det finns en rättvise­aspekt på det hela: att få upp­rättelse, helt enkelt, och att få känna sig stolt över sitt språk och sin kultur, säger Leena Huss. Varför vill man egentligen bevara dialekter? Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur, historia och traditioner; och kultur i det sammanhanget kan då vara alltifrån sånger, talesätt, ordspråk, matvanor, kläd -och inrednings- och byggnadsstil och benämningar på sådant som hör till de områdena Språkets bevarande är en nyckel för att också bevara kulturella traditioner.

Uppsatser om ARGUMENTERANDE TAL SVENSKA SPRåKET. Sök bland Argumenterande text- bevara dialekterna Dialekterna är ett sätt att krydda språket.

Bokmålet uppstod från danskan, och var det officiella språket  Ett av de vanligaste motargumenten till att man ska bevara dialekter är att man har svårare att förstå varandra. Problemet med det är att det alltid kommer att finnas personer som pratar någon slags dialekt. På en del märkas det knappast men vissa kommer att ha kvar en grov dialekt.

Bevara dialekter argument

2015-05-11

Bevara dialekter argument

Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån. ”Ví har íngen dírekt díalekt” -En kvantitativ undersökning av attityd till den egna dialekten We don´t have any dialect -A qualitative survey of attitudes to the own dialect Linnea Blidstam Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Svenska språket inom ämneslärarprogrammet Ett av de vanligaste motargumenten till att man ska bevara dialekter är att man har svårare att förstå varandra. Problemet med det är att det alltid kommer att finnas personer som pratar någon slags dialekt. På en del märkas det knappast men vissa kommer att ha kvar en grov dialekt.

Bevara dialekter argument

Förberedelse Exempel på ämnen Skoluniform Hemläxor Djurförsök Vapenexport Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot. Skriv upp 5-6 argument som ska övertyga [ Att bevara dialekter språkspanare . Dialekterna är alla utvecklade ur det språk som för över tusen år sedan talades i hela Norden. När det gäller framtiden för dialekter är det som med allt som har med framtiden att göra svårt att ge ett säkert svar: å ena sidan minskar dialektskillnader idag, å andra sidan finns en ökad vilja att bevara olika lokala eller regionala sätt att prata och dialekterna har fått högre status Det är inte bara i Sverige som man talar svenska. Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur, historia och traditioner; och kultur i det sammanhanget kan då vara alltifrån sånger, talesätt, ordspråk, matvanor, kläd -och inrednings- och byggnadsstil och benämningar på sådant som hör till de områdena Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar inte Dialekt. -- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free - Varje språk är unikt och varje språk är värt att dokumentera och bevara.
On premise vs cloud

Går det att läsa skånska som hemspråk, eller vad görs för att bevara skånskan och andra dialekter kan man undra. 4. share.

genuina dialekter. En av de unga informanterna menade att ”sextio-sjuttio-åringar talar dialekt, vi unga kan inte riktigt.” Vissa av de ungas svar exemplifierade  En argumenterande text där eleven redogör för vikten av att bevara det Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar  Drömmer du också om att fånga din publik?
Joanne latham porn


Bilden visar chefen för dialekt- och ortnamnsarkivet i lund, Sven Benson, när han intervjuar en person i argument motståndarna ofta tar upp och menar att man 

Det kräver ett dussin ledande idrottsprofiler i Göteborg. Men stadsarkitekt Björn Siesjö är kritisk.. Läs mer på GöteborgsPosten Läs mer om Hej! Jag håller just nu på med mitt argumenterande tal till nationella i Svenska. Ämnet är då Stora och små Går det att läsa skånska som hemspråk, eller vad görs för att bevara skånskan och andra dialekter kan man undra. 4. share. Report Save.