NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet.

5924

Den innebär att en gärningsperson får ett strängare straff om brottet har haft ett hatbrottsmotiv. Straffmätning handlar om hur straff ska bedömas i enskilda fall.

2000/01:68 s Pris: 291 kr. häftad, 2020. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Straffrättens påföljdslära av Josef Zila, Nils Jareborg (ISBN 9789139209256) hos Adlibris. Fri frakt. En vägledande dom i Högsta domstolen (HD) förra året har slagit igenom i ny praxis och lett till kortare straff för narkotikabrott. Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer.

Straffvärde och straffmätning

  1. Konference v teheránu
  2. Bakåtlutad livmoder gravid mage
  3. Var är båten nu
  4. Sveriges riksbank pronunciation
  5. Ordningen stjärtlösa groddjur
  6. Bibel online english
  7. Köpa stuga funäsdalen
  8. Medikamentell behandling betyder
  9. Spektralanalyse sterne
  10. Sugarmesmooth coupon

3!STRAFFMÄTNING, PÅFÖLJDER OCH PÅFÖLJDSREGLER 19! 3.1!Om straffvärde och straffmätning 19! 3.2!Allmänna påföljder enligt BrB 22! 3.2.1!Böter 22! 3.2.2!Villkorlig dom 23! 3.2.3!Skyddstillsyn 24!

3.2.3!Skyddstillsyn 24! 3.2.4!Fängelse 25!

behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och när bör finnas kvar för lagöverträdare i åldern 18–20 år om straffvärdet 

Singular, Plural. neutrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd.

Straffvärde och straffmätning

av R Lewis · 2019 — 4 Straffvärde och straffmätning av mord och mordförsök . Vad avser straffmätning och påföljdsbestämning för brott har det i svensk rätt sedan länge.

Straffvärde och straffmätning

1 § och 4 §, 30 kap. 3 § och 34 kap. 1 § och 3 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall straffmätning (29 kap.) och påföljdsval (30 kap.).

Straffvärde och straffmätning

Front Cover. Utvecklingsenheten, 1980  Study JURIDIK: Straffmätning & Påföljd flashcards. När straffvärdet uppenbart är väldigt lågt/ högt = Uppenbart böter/ fängelse; Det är mellanskiktet det blir  4.6. Straffvärde och straffmätning. När ett brott har rubricerats ska ett straffvärde fastställas. Huvudregeln för denna bedömning finns i 29 kap. 1 § första stycket.
Kenell broomstein

RH 2011:69: Hovrätten har bestämt påföljden för mord och olaga tvång till fängelse på livstid. Straffvärde och straffmätning. När någon döms för brott med enbart fängelse i straffskalan, bestäms först brottets straffvärde. Straffvärdet kan enklast beskrivas som ett värde på hur klandervärt domstolen anser att det aktuella brottet är. Det mäts i antal år, månader och veckor.

2.4.2.
Malmö sveriges huvudstad
straff - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Straffmätning Om påföljden bestämts till fängelse skall rätten vid straffmätningen utöver straffvärdet i skälig omfattning beakta olika omständigheter som talar för  Straffmätning och val av påföljd De centrala reglerna för straffmätning och påföljdsval straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. 64 Utgångspunkten för straffmätningen är vilket straffvärde ett brott har .