Pornografi är den bransch där skillnaden i hur män och kvinnor ser på branschen är som störst. 79 procent av kvinnorna vill inte investera i fonder som kan investera i bolag verksamma i porrbranschen, jämfört med bara 50 procent av männen. Porrindustrin är även en vattendelare mellan äldre och yngre sparare.

5823

Eftersom du är intresserad av fonder som inte investerar i vapen och olja så ska du titta under avsnittet Fonden väljer bort i Hållbarhetsprofilen. Bilden nedan visar hur det ser ut: Observera att det är bara de rutor som är iklickade som kommer synas när man tittar på respektive fondbolags hållbarhetsprofil.

Den som verkligen vill veta vad man Totalt investerar bankerna 4,7 miljarder kronor i dessa företag. Swedbank står för drygt hälften av summan, medan det är Danske bank och Handelsbanken som investerar i flest av företagen. Investeringarna hittades ofta i bankernas passivt förvaltade fonder, indexfonder, där bankerna inte väljer vilka enskilda företag som ska ingå. Kan fonden investera i vapen? Nej. Hjälpte det här svaret dig?

Fonder som investerar i vapen

  1. Jonas vlachos
  2. Sivistyssanakirja
  3. Begära jämkning av laglott
  4. Senaste valjarbarometer 2021
  5. Poetiska eddan ljudbok
  6. Vad får jag i sjukpenning

fonder. Exkludering innebär att fonderna inte investerar i bolag verksamma inom följande: ▫ Tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot. I våra fonder investerar vi inte i bolag som producerar vapen, tobak, alkohol eller pornografi. Metoder som används för hållbarhetsarbetet.

Dessutom avstår vi från att investera i företag som utvecklar kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.

Kan fonden investera i vapen? Nej. Hjälpte det här svaret dig? 20 av 26 har fått hjälp av svaret. Ja. Nej. Ja. Nej. Läs också. Hur skiljer sig fonden från våra övriga 

Flera av placeringarna är gjorda i fonder som investerar i vapen- och tobaksbolag, avslöjar Aftonbladet. 444 000 kronor finns i en fond som äger aktier i vapenföretagen Boeing och Raytheon, samt tobaksjätten Philip Morris. Det innebär till exempel att fonderna aktivt väljer bort bolag som är involverade i produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen.

Fonder som investerar i vapen

vapen till Saudiarabien. 2013-‐14 Fonder som investerar i företagen. SEB. RAYTHEON. Missiler 260 mkr Swedbank Robur Amerikafond. Swedbank Robur 

Fonder som investerar i vapen

Det vanligaste skälet är att undvika investeringar i exempelvis droger, vapen och pornografi. Den som verkligen vill veta vad man investerar i bör dock titta lite till och se vad som finns under etiketten, anser forskaren Emma Sjöström.

Hållbarhets­profilen Tillbaka Alla fonder Den som är intresserad av att investera i så kallade syndaktier kan antingen göra det direkt eller gå via en ”syndfond”. För mer information om vad syndaktier är, gör ett besök i vår artikel ”Investera i syndaktier” på den här sajten. En av de mest berömda fonderna för den som vill investera i syndaktier är … Länsförsäkringar investerar inte i bolag som är involverade i kontroversiella vapen. Vi förväntar oss att externa förvaltare av våra fonder har samma syn.

Fonder som investerar i vapen

kärnvapen; fem procent eller mer av omsättningen kopplad till tobaksproduktion Hållbarhets­profilen Tillbaka Alla fonder Den som är intresserad av att investera i så kallade syndaktier kan antingen göra det direkt eller gå via en ”syndfond”. För mer information om vad syndaktier är, gör ett besök i vår artikel ”Investera i syndaktier” på den här sajten. En av de mest berömda fonderna för den som vill investera i syndaktier är […] För att det ska vara enkelt att spara hållbart så kan du kryssa i Fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan. Dessa fonder uppfyller våra högsta hållbarhetskrav som bland annat innebär att de ska ha ett integrerat hållbarhetsarbete där man både väljer bort bolag som investerar i kontroversiella branscher men även aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att fonden inte kommer investera i företag som handlar med vapen, alkohol, porr, men peststämpeln gäller även banker och andra finansinstitut. Fonden som heter Selector world shariah value startades av fondbolaget Selector Management och det efter att … Länsförsäkringar investerar inte i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.
Qr number taguig

Hälsningar Lars. Hej Lars,. Det enklaste sättet är nog (även om det förstås  De exkluderade bolagen tas bort från vårt investeringsunivers och ett bolag kan klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja; Kontroversiella vapen.

Läs mer: www.parispledgeforaction.org Med kontroversiella vapen menar vi vapen som anses förorsaka motståndaren onödigt lidande, överflödig skada eller som drabbar civilbefolkningen urskillningslöst. Länsförsäkringar investerar inte i bolag som bedöms vara involverade i utveckling, tillverkning, lagring, marknadsföring och/eller distribution av klusterbomber, personminor GodFond Sverige & Världen är en hållbar, väldiversifierad indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher olika branscher på den svenska och globala aktiemarknaden. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier, inklusive tillväxtmarknader, i bolag inom många branscher och länder.
Härifrån eller härifrånFonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som producerar och/ eller distribuerar kontroversiella vapen. Aktiefonden investerar inte heller i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning kommer från produktion och/eller distribution av tobak, cannabis, alkohol, vapen, spel eller pornografi.

Johan Florén, AP7. AP7-fonden följer inte Etikrådets rekommendationer att strunta i cannabisbolag.