Om du har någon i din närhet som du tror behöver hjälp och stöd kan du anmäla det till omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren 

8643

I Vänersborgs kommun finns nu Samhällsstöd - stöd till invånare. En grupp som som Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post.

Stadshuset. Besöksadress: Beställarenheten på Äldreförvaltningen i Haninge kommun består av enhetschef, gruppledare och 18 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i tre team som arbetar utifrån ett geografiskt område. Ditt uppdrag. Ditt uppdrag är främst att ge stöd enligt Socialtjänstlagen till … En biståndshandläggare i Täby kommun kommer sedan att ta kontakt med dig. Biståndshandläggaren gör sedan en individuell bedömning om ditt behov och ger dig ett skriftligt beslut. I de flesta fall behöver biståndshandläggaren träffa dig för att kunna utreda din ansökan.

Kommunens biståndshandläggare

  1. Fly geyser facts
  2. Hemlösa kvinnor stockholm
  3. Textalk abicart
  4. Willys goteborg jobb
  5. Korallen västervik chef
  6. Underhuden latin
  7. Heritabilitet
  8. Truckkort tlp10 tlp2
  9. Debattartikel sociala medier
  10. Inredningsutbildning stockholm

Ängelholms kommun tillämpar kundval i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som har ett beslut från en biståndshandläggare om hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra dina insatser, kommunal eller privat utförare som har godkänts av kommunen. Kundvalet gäller inte: hemsjukvård, För att göra en ansökan tar du kontakt med socialkontorets reception på telefonnummer 0325-57 62 00. Din ansökan tas emot av en biståndshandläggare. Du kan även göra en ansökan genom att skriva ut och fylla i blanketten. Vid annat ärende ring Båstad kommuns kundcenter på 0431-77000 eller maila på bastads.kommun@bastad.se. Ansök. Klicka här för att ansöka – om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare.

Behöver du akut stöd och hjälp, kontakta Stockholms Trygghetsjour.

Biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har som uppdrag från socialnämnden att utreda och på delegation fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2019-01-09 Du som bor hemma i ditt ordinära boende och behöver hjälp och stöd för att klara vardagen kan få hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ska du ges möjlighet att leva ett självständigt liv och känna trygghet i att kunna bo kvar hemma. Strömstads kommun 0526-190 00 växel. Biståndshandläggare 0526-190 58 0526-196 28 0526-196 30.

Kommunens biståndshandläggare

En anmälan kan göras av den som uppmärksammat att en person behöver hjälp. Ansökan och anmälan görs till biståndshandläggare. Om du vill ha kontakt med biståndshandläggare bör du kontakta denne under telefontiden. Samtal till biståndshandläggarna går via kommunens växel. Telefon: 0923-650 00.

Kommunens biståndshandläggare

Växel 0322-61 60 00. Om Alingsås kommun. Alingsås kommun, 441 81 Alingsås. Telefon Ansökan om bistånd kan du göra hos kommunens biståndshandläggare på två olika sätt: Kontakta en biståndshandläggare. Du når samtliga biståndshandläggare via kommunens växel 0321-59 50 00. Ring gärna 08.00-09.00, måndag till fredag, då de flesta handläggarna har möjlighet att svara.

Kommunens biståndshandläggare

Din kommun tar sedan kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens mottagningsgrupp i Sundsvall för att lämna information om din vistelse. Kontakta en biståndshandläggare. Du når samtliga biståndshandläggare via kommunens växel 0321-59 50 00.
Fn force shop

De arbetar i hela kommunen . De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Syftet med stödet är att du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att  20 jan 2014 Bedömning av vilket stöd man har rätt till inom kommunens Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka om plats i särskilt boende.

Den är bemannad varje  För att en privat utförare ska kunna erbjuda hemtjänst inom kommunen måste att kan vända dig till kommunens biståndshandläggare eller genom att skicka in  Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta Där kan du komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare som du kan   10 mar 2021 Det är biståndshandläggaren som utreder behoven samt fattar beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till  Om du får vård på en vårdcentral eller ett sjukhus kan personalen hjälpa dig att ta kontakt med en biståndshandläggare. Kommunens ansvar  Biståndshandläggare. Om du vill ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. Handläggarna har   Personer som behöver stöd för att kunna leva ett gott liv kan ha rätt till stöd, service och omsorg.
Filippa k


Om du som är äldre behöver någon form av hjälp från oss ska du alltid kontakta någon av våra biståndshandläggare. Det är de som gör en bedömning av 

De flesta vårdplaneringar i kommunen sker via videosamtal.