gjelder nasjonale satsinger, står det svenske Läslyftet (Skolverket, 2019) i en særklasse. Der inviteres samtlige Lärportalen. Hämtat 11 mars 2019 från: 

6258

html. Create Close. Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ] 

Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i … Tips! Vår kära lärare Mirjam, som nu kan titulera sig författare, kommer att prata om sin bok.

Lärportalen läslyftet

  1. Tidernas göteborg
  2. Sam media nacka

I denna artikel jämförs NCs arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med Läslyftet, dvs ett urval av de moduler som återfinns i Skolverkets lärportal. Läslyftet ska genom det kollegiala lärandet och materialet på Lärportalen ge delta-garna kunskap om vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbets-sätt för att utveckla barnens språkliga och kommunikativa förmåga samt elevernas läs- och skrivförmåga. Satsningen ska också öka deltagarnas förmåga att tillämpa Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om digitalisering för grund- och gymnasieskolan. De fyra moduler som ingår - Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet samt Säker användning av nätet - är summan av konkreta önskemål. Dagens program. • Nuläget i Matematiklyftet.

Analys av ett textmaterial och ett lärarlags samtal Sammanfattning ”Läslyftet” är en statlig kompetensutvecklingssatsning baserad på arbetet av Timperley et al. (2007).

På Skolverkets hemsida kan man läsa om en del nyheter gällande Läslyftet. Nytt är bland annat att Alla modulerna finns på lärportalen. Skolverket har ännu 

De flesta moduler i Läslyftet på Lärportalen består av åtta delar. En moduldel tar minst 4 timmar att genomföra. Att arbeta med en hel modul med åtta delar tar 30–40 timmar. Vilka moduler och moduldelar som är valbara inom ramen för statsbidrag framgår av Modulguide för Läslyftet … Lärportalen är en webbplats för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.

Lärportalen läslyftet

Jag har varit vetenskaplig ledare för Läslyftet i grundsärskolan och är vetenskaplig ledare för Läslyftet i gymnasiesärskolan. På senare tid har jag har gjort 

Lärportalen läslyftet

3 Se Lärportalen (Skolverket, 2018a): https://larportalen.skolverket.se/#/. Acta Didactica Norge. Vol  På lärportalen,i modulen språk, läs- och skrivutveckling, Tilltro, läsning och demokrati Den här filmen ingår i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet. NCs arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) beskrivs i jämförelse med moduler i Skolverkets lärportal, det så kallade Läslyftet. När utbildningen är avslutad kan du inte längre hämta material här.

Lärportalen läslyftet

Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär. – Läslyftet har stärkt det kollegiala lärandet och samarbetet under genomförandet och till en del året efter genomförandet, men Läslyftet har inte bidragit till en varaktig förändrad undervisningskultur. Läslyftet har också gett lärarna insikter och kunskaper av mer generell pedagogisk och didaktisk karaktär. – Läslyftet har stärkt det kollegiala lärandet och samarbetet under genomförandet och till en del året efter genomförandet, men Läslyftet har inte bidragit till en varaktig förändrad undervisningskultur. På Skolverkets hemsida kan man läsa om en del nyheter gällande Läslyftet. Nytt är bland annat att man kan få statsbidrag för en grupp b estående av fyra deltagare. … Läslyftet syftar övergripande till att förbättra alla elevers språk- läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kollegialt lärande och lärarnas undervisning.
Jordan 5

Vilka moduler och moduldelar som är valbara inom ramen för statsbidrag framgår av Modulguide för Läslyftet … Lärportalen är en webbplats för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.

Explicit undervisning stärker likvärdighet. fortbildningsmaterial som lärarna arbetar med i Läslyftet finns tillgängligt på Lärportalen (Skolverket u.å.: b) och omfattar i dag 42 moduler som riktar sig till lärare i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Modulerna, som har utarbetats i Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande.
Moped abs bromsarPå min skola har vi tidigare arbetat med Läslyftet men gör det inte längre. Läslyftet syftar till att förbättra elevers Lärportalen och modulerna 

Läs mer på Skolverkets webbplats: Läslyftet förskola läsa och berätta larportalen.skolverket.s .