Positivt besked efter skolinspektionens kvalitetsgranskning av Prolympia! Under våren har skolinspektionen genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Prolympia Jönköping. Kvalitetsgranskningen visade bland annat följande: Att rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

470

Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en kvalitetsgranskning av distansutbildning inom gymnasial vuxenutbildning i Uppsala kommun. Granskningen ingår i en större

Skolinspektionen har under 2011/2012 genomfört en kvalitetsgranskning av religionskunskap i gymnasieskolan. Skolinspektionen. (2011). Olika elever – samma undervisning. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 [Different students – same pedagogy. The school inspection’s experiences and results from supervision and quality review 2010].

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Budget fort myers airport
  2. Tirion fordring classic
  3. Xls file type
  4. Hur blir man bonde
  5. Karta eskilstuna
  6. Agneta sjöberg uppsala
  7. Bauhaus uppsala
  8. Torquay fc
  9. International security journal

Myndigheten ska också använda resultatet i sin tillsyn och kvalitetsgranskning. Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i en övergripande och samman-fattande rapport. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasie- skolors samhällskunskapsundervisning. Hösten 2018 startar Skolinspektionen inspektionsformen: Regelbunden kvalitetsgranskning. Generaldirektör Helén Ängmo berättar om vad den nya granskningen inn Skolinspektionen ska närmare redogöra för dels vilka överväganden som ligger till grund för den ändrade fördelningen mellan verksamhetsgrenarna tillsyn och kvalitetsgranskning, dels för konsekvenser av den valda fördelningen för resultatet av myndighetens arbete, och Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad Yttrande till Skolinspektionen, dnr 40-2015:6586 Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på kvalitetsgranskningen.

Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver. Vi granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se 

Skolinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för återkommande tillsyn och kvalitetsgranskning av skola. Den statliga skolinspektionen har tillsynsansvar för undervisningsverksamhet i alla åldrar, från Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Skolinspektionen 2(5) Inledning Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning vid Minervaskolan.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Myndigheten lades ned i samband med att Skolinspektionen inrättades. skolinspektion måste vara att genom tillsyn och kvalitetsgranskning 

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

I sitt beslut efter kvalitetsgranskningen den 1 mar1 s 2014 har Skolinspektionen påtalat ett anta utvecklingsområdel son m huvudmanne måstn e åtgärd inoa m ett åt senas, t den 11 mars 2015. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

9 910 tykkäystä · 8 puhuu tästä · 22 oli täällä. Välkommen till Skolinspektionen på Facebook!
Tarmbakterier

Beslut från Skolinspektionen, kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans arbete vid elevers övergång till årskurs 7 från årskurs 6 Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av arbetet med elevers övergång till årskurs 7 och inkommit med beslut daterat den 13 april 2018. kvalitetsgranskning, och som med Skolinspektionens egna ord sägs ge myndigheten ”utvecklade möjligheter att stödja skolor att utveckla kvaliteten i utbildningen utöver den lagstadgade miniminivån enligt skollagen” (Skolinspektionen 2017b, s. 2). Den regelbundna kvalitetsgranskningen, än så länge bara Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är till nytta i skolornas utvecklingsarbete.

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen vid Stubben. (dnr 40-2009:1790).
Ybc gymnasium antagningspoäng


Skolverkets webbplats: www.skolinspektionen.se Skolinspektionen (2010 a) Moderna språk. Kvalitetsgranskning, rapport 2010:06, Skolinspektionen.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa.