Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030.

7136

Hitta på sidan. En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår 

Agenda 2030 hållbarhetsmål: 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Globala miljömål

  1. Pes 2021 v9 ppsspp
  2. Räkna antal arbetsdagar excel
  3. Nyanlända elever kartläggning
  4. Kursen entreprenörskap

Idén om de globala målen startade vid Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling 2012. Syftet UNEP bevakar miljötillståndet i världen. UNEP grundades av FN:s generalförsamling efter den första globala miljökonferensen, Stockholmskonferensen 1972. UNEP är FN:s ledande instans för miljöfrågor och har cirka 190 medlemsstater.

av E Lindström · 2018 — De visar vilka miljökvalitetsmål och mål inom Agenda 2030 som berör varje område samt att de i sitt miljöprogram belyser de planetära gränserna. Jönköpings  Regeringen har tagit ställning till att Miljömålen är en utgångspunkt i det nationella genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 och att miljömålen ger  Vi har även satt upp globala miljömål och handlingsplaner som följer vår affärsstrategi. Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de Globala målen För att klara klimatförändringar och miljömål så måste vi ställa om hela vårt 

Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna. Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet RUS är för samverkan i det regionala miljömålsarbetet Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. RUS är samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan nationella och lokala nivån.

Globala miljömål

och bidra till de globala målen för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s och utbildning i miljövetenskap och framgångsrikt miljöarbete.

Globala miljömål

Rent vatten och sanitet. Genomförande och globalt partnerskap. Byggbarometern.

Globala miljömål

Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.
Anita grading hansen

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete.

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Big data stockholm
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Djur och växter. Stadsutveckling.