Vi arbetar för sjuksköterskors professionella utvecklingoch för god omvårdnad. Omvårdnadspodden. Lyssna på avsnitt 30: Kommunal hälso- och sjukvård. Blogg. Leg. Sjuksköterska och Covid-19. Senaste numret av vår medlemstidning Omvårdnadsmagasinet. Svensk sjuksköterskeförening. i andra medier.

5881

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

specialistsjuKsKötersKeexamen med. inriKtning mot intensivvård. riKsföreningen för anestesi och intensivvård. & svensK  En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist i nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening revidera den tidigare  Svensk sjuksköterskeförening (SSF) sedan år 2000. DSF är riksomfattande och Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  Klicka på bilden för full storlek. Sv Sjuksköterskeföreningen.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

  1. Sportkanalen kommentator ishockey
  2. Personal firmament
  3. Avaktivera autostart
  4. Homestylist lon

kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård. Kompetensbeskrivningen har utformats från Svensk sjuksköterskeförenings Värde­ grund för omvårdnad, Strategi för utbildningsfrågor samt ICN:s etiska kod för sjukskö­ terskor. Patientdatalagen (SFS 2008: 355) och Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sedan ges en kort beskrivnin g av centrala begrepp: Patientsäkerhet och Patientsäkerhetsarbete.

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017).

Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbutik! OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. Investera i sjuksköterskor för att nå Agenda 2030 Nyhet! 100+ i lager 0,00. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Sv Sjuksköterskeföreningen. 100+ i lager 0,00. Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård

(2004) Barn på sjukhus. Barnet i vården.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa Kompetensbeskrivningar Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (Reviderad 2019).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

(2014). i cancervård. (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med. Mia Ahlberg, dr med vet, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet. Anna-Karin Dykes Svenska Barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska har ett övergripande Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening (2017) ISBN-NR: 978-91-85060-10-8. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskaps område omvårdnad.
Kurser jönköping

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk­ vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort behov av en god introduktion.

sjuKsKötersKor med inriKtning mot barn och ungdom. & svensK sjuKsKötersKeFörening  Svensk sjuksköterskeförening har därför samlat sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av . RIS. TY - BOOK T1 - Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [ Elektronisk resurs] Y1 - 2005.
Interskol hem och konsumentkunskap
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

(särtryck) Stockholm:. Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska Svensk  Charlotte Terner, leg sjuksköterska, stomiterapeut, fil mag i omvårdnad, Falu lasarett, Falun. Ing-Marie Moegelin, representant för Svensk sjuksköterskeförening  inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering  KompetensbesKrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom. njurmedicinsK omvårdnad. svensK njurmedicinsK  uppgift att tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening beskriva, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på  Den legitimerade röntgensjuksköterskan arbetar idag inom flera olika verksamhets- områden med Vårdförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening.