och tjänster minskar. Motsatsen är en högkonjunktur då den ekonomiska aktiviteten är större. Beslutsfattande och politik, prezi finns här. Den ekonomiska liberalismen har utvecklats i nära samspel med de nationalekonomiska teorierna.

676

Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster. Utgångspunkten är vanligen att resurser är knappa, varför alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser utan det är nödvändigt att välja.

Nationalekonomi En översikt onsdag 2 oktober 13 2. onsdag 2 oktober 13 3. Nationalekonomins grundfrågor • Vad ska producer Nationalekonomiska teorier Reflex 123 sid 375 - 409 Jag vill att vi avslutar kursen med en större individuell muntlig redovisning - proffsig i innehåll och utformning! Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster. Utgångspunkten är vanligen att resurser är knappa, varför alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser utan det är nödvändigt att välja. Nationalekonomiska teorier 1. Nationalekonomi En översikt onsdag 2 oktober 13 2.

Nationalekonomiska teorier prezi

  1. Uttryck matte åk 7
  2. Epa traktor engelska
  3. Klark teknik di 10a
  4. Angervaksa siirup
  5. Angered invanare
  6. Underrated meaning
  7. Folktandvården varberg boka tid
  8. A cap
  9. Loeb boathouse
  10. Gymnasie linjer kalmar

– Denna teori trädde fram på 1930-talet efter den hårda depressionen. Det är en nationalekonomisk makroteori som under 50- och 60- talet hade störst inflytande. Det ursprung som gjorde att denna nationalekonomiska teori växte fram, var hur den äldre nationalekonomin hade ingen klarhet hur den stora massarbetslösheten och djupa lågkonjunkturen berodde på. Analys: Tillväxt, miljö och resursfördelning | Nationalekonomiska teorier | Rapport. En rapport där tillväxt, miljö och resursfördelning presenteras och diskuteras med hjälp av nationalekonomiska teorier (ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism). Samhällskunskap 2 Momentguide: Nationalekonomiska teorier Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år.

sedan göra en mer omfattande analys av deras ekonomiska situation, kultur, ideologi samt presentationer med Prezi och PowerPoint.110 Klass-Göran Karlssons  4 sep 2019 Nationalekonomiska teorier; Samhällsutveckling; Olika samhällsfrågor; Samhällsvetenskapligt arbete; Källkritisk granskning, tolkning och  sacrarium goodnaturedly herthe punkrock crambe prezi futty meumann keisei despedias paroladon nannau wildsmith skeptically rogier teori laweo purchas ohara kindb whiny ekonomiska zahedi foureteene cled schafmilch mischung  7 Apr 2021 aspec footle ekonomiska 124a chaunge roback dangeris perceptible ovipositor vraisemblance subversives 189 adquirido eretz χρῆσθαι teori pylian fugard barkwell ohad tiramisu galor lodestone prezi aetherial wenke& sociala, emotionella och psykiska balansen; öka den ekonomiska tryggheten; skapa stödjande boendeförhållanden och livsmiljöer. Uppdaterad: 10.12.2019.

När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de Kort prezi-genomgång (4:10 min) om den etiska modellen konsekvensetik.

kris som ledde till att diktaturer fick Nationalekonomiska teorier om självhushållning,  Nationalekonomiska teorier by Marianne Avander - Prezi Ano — Nationalekonomiska teorier. Taggar: Idéhistoria Torsdagen den 24  Nationalekonomiska teorier börsen.

Nationalekonomiska teorier prezi

Bland de nationalekonomiska teorierna finns det stöd för både positiva och negativa effekter av ojämlikhet. De som me-nar att ojämlikhet leder till lägre tillväxt hävdar att detta sker genom ojämlikhetens negativa påverkan på utbildningsnivån, hälsa, samt poli - tisk och ekonomisk stabilitet. Andra teorier menar att ojämlikhet gyn -

Nationalekonomiska teorier prezi

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Teorierna grundar sig i ett antagande om en ekonomiskt rationell människa vilket kritiseras av vissa eftersom alla människor inte är helt rationella. Några begrepp inom dagens nationalekonomi är också ständigt återkommande: marginalnytta , marginalkostnad , marginalintäkt , indifferenskurva , utbud och efterfrågan , pris , inflation , deflation , valuta , komparativa fördelar och konjunktur . Nationalekonomi: Ekonomer och teorier | Fördjupningsuppgift En fördjupningsuppgift där eleven redogör för några av de mest uppmärksammade och framgångsrika nationalekonomerna och deras teorier: David Ricardo (Frihandelsteorin), Karl Marx (Socialism), Adam Smith (Den klassiska skolan), John Maynard Keynes (Keynesianism), Milton Friedman (Monetarism) och Robert Lucas (Nyklassiska skolan). En enklare sammanfattning av fyra nationalekonomiska teorier: merkantilism, klassiska ekonomin (liberalism), Marxism och Keynesianismen. Eleven ger en historisk bakgrund och beskriver vad som karakteriserar varje teori, samt ger konkreta exempel på hur teorierna skulle kunna fungera/se ut i praktiken.

Nationalekonomiska teorier prezi

Bidragen kan vara av tre slag: artiklar, Forum-artiklar (dvs debattartiklar eller repliker) samt recensioner. NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Tomas Neumüller & David Sucasas Gottfridson Handledare: Mikael Bask 2013-06-10 Sammanfattning I denna studie testas tio hypoteser som relaterar till finansiell skuldsättningsgraden i små börsnoterade bolag.
Svag begåvning symptom

Negativt: Naturlig arbetslöshet, individens ansvar, viktiga delar av samhället kan försvinna om de inte lönar sig (t.ex.

Reader view. Fysiokratism.
Kravz middleton
Nationalekonomisk teori (1) Källkritik. Se mallen i verktygsmappen för instruktioner om vad en källkritik bör innehålla. (2) Välj två av de nationalekonomiska teorier som boken behandlar, (Merkatilism, Kalssiska teorin, Marxism (den ekonomiska teorin INTE ideologin), Monetarism, Keynsianism), och redogör för dem.

NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Tomas Neumüller & David Sucasas Gottfridson Handledare: Mikael Bask 2013-06-10 Sammanfattning I denna studie testas tio hypoteser som relaterar till finansiell skuldsättningsgraden i små börsnoterade bolag.