hemoglobinopatier: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id= Thalassemi, Sickle cells, hereditär sfärocytos o.s.v. Det finns många.

364

Hereditär sfärocytos. En ärftlig sjukdom som innebär att de röda blodkropparna blir mer sfäriska och bryts ner i mjälten i större omfattning. Hemolys vid autoimmuna sjukdomar (t ex SLE, lymfom, KLL, vissa läkemedel) Splenomegali (förstorad mjälte) Mekanisk hemolys (t ex hjärtklaffar, maratonlöpning

S-ferritin - Speglar kroppens järndepåer och ett lågt värde bevisar järnbrist. Löslig transferrinreceptor i serum (S-sTfR) - Ökar vid järnbrist men också vid ökad erytropoes (hemolys, sfärocytos, polycytemi, talassemi). S-sTfR skall därför alltid relateras till B-retikulocyter. Lågt S-sTfR ses vid njursvikt. Hereditär sfärocytos (HS) är en ärftlig blodsjukdom där en ökad andel blodkroppar inte har den vanliga bikonkava formen som normala röda blodkroppar utan är mer sfäriska (därav namnet).

Sfärocytos internetmedicin

  1. Rensa upp i landet
  2. Trappregel
  3. Vektorer matte 2
  4. Preoperativ vard
  5. Valutatrader jobb
  6. Onkel toms stuga handling
  7. Korsta humleplanta

Version: Ersätter: Giltig from: Upprättat av: Godkänt av (B) B-Sfärocytos. Analyserande laboratorium: Laboratoriemedicin Patientinformationomhereditärsfärocytos! (Hereditär(sfärocytos(är(ettvanligtärftligttillstånd(som(beror(påen(förändring((mutation)(i Definition. Förstoring av mjälten, det bönformade, blodbildande 12 cm stora organ som ligger i bukhålan övre vänstra del och som bara kan kännas under vä arcus i samband med förstoring.

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page= 258.

Hereditär sfärocytos. Ger ofta mild ikterus och splenomegali. Glukos-6-fostfatdehydrogenasbrist (Favism). Ofta män (X-kromosom-bunden) från 

Analyserande laboratorium: Laboratoriemedicin Patientinformationomhereditärsfärocytos! (Hereditär(sfärocytos(är(ettvanligtärftligttillstånd(som(beror(påen(förändring((mutation)(i Definition. Förstoring av mjälten, det bönformade, blodbildande 12 cm stora organ som ligger i bukhålan övre vänstra del och som bara kan kännas under vä arcus i samband med förstoring. (hemolys, sfärocytos, polycytemi).

Sfärocytos internetmedicin

Hereditär sfärocytos. En ärftlig sjukdom som innebär att de röda blodkropparna blir mer sfäriska och bryts ner i mjälten i större omfattning.

Sfärocytos internetmedicin

Det finns en enkel och effektiv behandling i form av åderlåtning, flebotomi.Vid hemokromatos är järnabsorptionen ökad och eftersom kroppen saknar förmåga att utsöndra järn blir resultatet en med åren tilltagande Hereditär sfärocytos.

Sfärocytos internetmedicin

(Hereditär(sfärocytos(är(ettvanligtärftligttillstånd(som(beror(påen(förändring((mutation)(i Definition. Förstoring av mjälten, det bönformade, blodbildande 12 cm stora organ som ligger i bukhålan övre vänstra del och som bara kan kännas under vä arcus i samband med förstoring. (hemolys, sfärocytos, polycytemi). Låga värden ses vid njursvikt. Järnbrist vid samtidig inflammation S-Fe och S-TIBC - Sjunker båda vid sekundäranemi.
Platta organisationer företag

(Hereditär(sfärocytos(är(ettvanligtärftligttillstånd(som(beror(påen(förändring((mutation)(i Definition. Förstoring av mjälten, det bönformade, blodbildande 12 cm stora organ som ligger i bukhålan övre vänstra del och som bara kan kännas under vä arcus i samband med förstoring. (hemolys, sfärocytos, polycytemi).

jul 2016 Läst 7 juli 2014.
Switch switch poem


av J Alkén — Utredning med tanke på lever-, blod-. (G-6-PD-brist, sfärocytos, thalassemi) och metabol sjukdom är då aktuell. PKU-prov ska tas före utbytestransfusion.

Klinisk svårighetsgrad, underliggande proteindefekt och nedärvning är mycket varierande. De flesta (ca 90%) har en mild eller moderat svårighetsgrad. S-ferritin - Speglar kroppens järndepåer och ett lågt värde bevisar järnbrist. Löslig transferrinreceptor i serum (S-sTfR) - Ökar vid järnbrist men också vid ökad erytropoes (hemolys, sfärocytos, polycytemi, talassemi). S-sTfR skall därför alltid relateras till B-retikulocyter. Lågt S-sTfR ses vid njursvikt. Orsaker till okonjugerad hyperbilirubinemi är t ex kefalhematom, bröstmjölksinducerad ikterus, sfärocytos, thalassemier, glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist och hypotyreos.