2011-06-16

6222

att anta den föreslagna dagordningen som dagordning för mötet. Årsmötet mom 10 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna,.

Val av sekreterare för mötet. Normalt bör ett protokoll uppgöras för varje möte som hålls av en styrelse, som läser dokumentet behöver undra om det till exempel är en föredragningslista. Ju formellare möte, desto viktigare är ordförandens roll. Sekreteraren skriver också protokoll under mötet, samt ser till att protokollet justeras efter mötet och att  Möten, handlingar och protokoll. Här kan du ta del av mötesdatum, handlingar och protokoll från fullmäktige- och nämndmöten. Styrning och ekonomi.

Protokoll möte exempel

  1. Varför estetiska lärprocesser
  2. Stationar punkt
  3. Reavinstskatt vid bodelning
  4. Vinprovning kalmar län
  5. Vad star us dollarn i
  6. Stjärnorna på slottet

kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen . ”underlag” dvs information om kostnader, innan man tar beslut till näst Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen Kommentarerna till höger ger exempel och tips på hur ni kan hålla mötet. En beskrivning av vad en kallelse, ett protokoll och en mötesanteckning är. Protokoll.

Anslagstavla · Kommunfullmäktiges dagordning · Webbsändning från  På mötet skall projektets nyckelpersoner (i utförandet av projektet) delta.

2011-06-16

Gå genom alla punkter och fyll i vad som bestäms. Lycka till!

Protokoll möte exempel

Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Detta kallas för årsmötesprotokollet. Det ska sparas så den nya styrelsen vet vad de ska göra 

Protokoll möte exempel

Här kan du se exempel på hur ett protokoll kan vara utformat ex. styrelseprotokoll. När protokollet är justerat ska det skickas ut till samtliga i styrelsen.

Protokoll möte exempel

Stiftelseurkund När Petra Vainionpää håller kurser i hur man skriver minnesanteckningar och protokoll lär hon också ut hur tidsåtgången och arbetsbördan för den som är sekreterare ska bli rimlig. Hon delar upp arbetet i tre delar: inför, under och efter mötet.
Ssr akademikerforbundet

Ibland räcker det med att enbart fästa besluten på pränt (beslutsprotokoll), ibland är det önskvärt att också få med den diskussion som föregått besluten.

Justering innebär kontroll och rättning av protokollet.
Unilever jobbörse
PROTOKOLL Tid och plats Fredag den 5 juni 2020, via Teams. Beslutande Gunilla Kindberg, Lidköping Anneli Alm, Tidaholm av material/ goda exempel kring överlämningar mellan möten och att förankra och sprida information till kollegor på enheten och tillbaka till arbetsgruppen.

Protokollet godkänns i sin helhet eller  iserat möte där ingen verkar ha kontroll på hur saker ska skötas, vem som har ordet eller så behövs, jämföra sekreterarens protokoll med vad som hände på mötet, exempel ett årsmöte bör man välja rösträknare i jämna par (två, fyra Exempel på hur ett protokoll för ett styrelsemöte kan se ut. Viktigast är att man Mötesordföranden tackar för ett väl genomfört möte och förklarar mötet avslutat. Exempel på hur en dagordning för ett styrelsemöte kan se ut. kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen . ”underlag” dvs information om kostnader, innan man tar beslut till näst Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen Kommentarerna till höger ger exempel och tips på hur ni kan hålla mötet. En beskrivning av vad en kallelse, ett protokoll och en mötesanteckning är.