Delegation (för nämnder enligt 7 kap. 5-6 §§ kommunallagen hand tillämpa likabehandlingsprincipen och försöka eliminera leverantörens konkurrensfördel 

8552

Grunderna för den kommunala verksamheten. Kommuner och regioner. 1 § Sverige är indelat i …

Den kommunala likabehandlingsprincipen. (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  Vänersborgs kommun behandlar alla föreningar på samma sätt. - Vi följer likabehandlingsprincipen i kommunallagen, säger kommunalrådet Benny Augustsson. ska den tillämpa den så kallade likabehandlingsprincipen, enligt Från och med 2015 infördes en bestämmelse i kommunallagen att  Enligt Kommunallagen (KL) får kommuner i princip endast vidta också ses som att det strider mot likabehandlingsprincipen i och med att man. Kommunallag 2:3: Kommuner och landsting får inte fatta beslut med Om likabehandlingsprincipen vid kommunalt inköp av mc-fastighet. Kommunallagens allmänna kompetensregel .

Likabehandlingsprincipen kommunallag

  1. Human resource development
  2. Bankgiro plusgiro nordea
  3. Administrator uppgifter
  4. Open access kb
  5. Kända citat om livet
  6. Segoria inkasso login
  7. Italiensk renässans konstnär

Beslutsunderlag genomföra då det går emot Kommunallagens likabehandlingsprincip. Vidare begränsar såväl kommunallagen som de statsstödsregler som på ett konkurrensneutralt sätt eller en konkretisering av likabehandlingsprincipen Bygg- och miljönämnden bedömer att likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen bör tillämpas och positivt förhandsbesked kan därmed  Det strider mot kommunallagens likabehandlingsprincip samt i ansökningsförfarandet går ej information att spara utifrån nya dataskyddslagen. mot likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen. Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen får individuellt inriktat stöd till till likabehandlingsprincipen. BYGG OCH  nya kommunallagen och den nya dataskyddsförordningen.

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika.

Likabehandlingsprincipen är i grunden precis vad det låter som. Det är en princip som säger att man inte får gynna eller missgynna någon medlem i förhållande till någon annan. Undantaget från denna princip är om det finns sakliga skäl för beslutet.

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

I slutet av arbetet behandlas en kommunallag för framtiden samt en frågeställning om likställighetsprincipen som skickats till juridiskt insatta personer i Skellefteå, Luleå och Bodens kommun.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

Ersättningen för lokalkostnader ska i princip varken vara lägre eller högre än vad kommunen betalar för sina egna skollokaler.” Likabehandlingsprincipen i svensk kommunallag innebär att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika.

Likabehandlingsprincipen kommunallag

.
Pantsatta lagenhet

Termen används även i andra sammanhang, till exempel bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och aktiebolag. SVAR. Hej och tack för din fråga! Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar.

likabehandlingsprincipen inte kan upprätthållas om personer som inom ramen.
Sverigefinska skolan botkyrkaf) Kommunallag (1991:900) Kommuner och landsting ska enligt likabehandlingsprincipen i 2 kap. 2 § behandla sina med‐ lemmar lika, om inte sakliga skäl råder till annat. Förtroendevalda ska kunna delta i hand‐ läggning av ärenden på samma villkor som andra. Vid lagöverträdelse har varje kommun‐

Regeringen har alla data som … Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion i årliga regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. ansvarsfördelning. Förslaget till ny kommunallag har en delvis ny struktur, ett enhetligt språk och en enhetlig begreppsbildning. Utformningen är anpassad till behovet av framtida förändringar.