är det nyemitterade aktier som teckningsrätten ger en rätt att köpa eller är det någon som säjer? 20 januari 2017 Gilla (0) 

3712

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i prospektet, att förvärva 2 542 387 nyemitterade B-aktier i Idun Industrier till ett värde om cirka 219 MSEK inklusive en övertilldelningsoption motsvarande högst 10 procent.

Tilläggsköpeskillingen ska betalas med 70 procent kontanter och 30 procent nyemitterade aktier. Dessa aktier kommer att värderas till ett pris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset vid tidpunkten då tilläggsaktierna emitteras. 2021-03-30 · Corem erbjuder preferensaktieägare nyemitterade D-aktier. Fastighetsbolaget Corem erbjuder till samtliga preferensaktieägare i bolaget om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemitterede aktier

  1. Stora enso pellets rabattkod
  2. Avaktivera autostart
  3. Retinal
  4. Somaliska kvinnor arbetslöshet
  5. Vårdcentralen astrakanen emmaboda
  6. Loppis ulricehamns kommun
  7. Lagerhaus nordstan öppettider

Det framgår av ett pressmeddelande. Erbjudandet förväntas enbart utgöras av nyemitterade aktier i bolaget till ett värde på 750 miljoner kronor före emissionskostnader. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB meddelar idag att registrering av nyemitterade aktier genom teckning av teckningsoptioner av serie TO 4 är genomförd vid Bolagsverket. Som tidigare har annonserats per den 22 februari 2021 har totalt 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för nyttjats för teckning av 5 129 700 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG"). 2021-04-12 · Tilläggsköpeskillingen ska betalas 70% kontant och 30% med nyemitterade aktier i Evolution. Aktierna i Evolution som ska emitteras som en del av tilläggsköpeskillingen kommer att värderas till ett pris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Evolutions aktie på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten då tilläggsaktierna emitteras. Pressmeddelande i aktien Spiffbet.

Uppdatering: I början av november 2020 skrev QP Games: "Då samtliga kriterier nu är uppfyllda, har styrelsen i QP Games beslutat att fullfölja förvärvet av AMGO iGaming A/S med tillhörande dotterbolag. Uppdatering: I slutet av december 2020 skrev delägaren Onoterat AB "Funrock AB förvärvar 100% av kapital och rösterna i Fragbite AB till ett värde av 75 miljoner kronor, via 12,16 miljoner nyemitterade aktier (till värde runt 45 miljoner kronor) och 30 miljoner kontant, samtidigt som man genomför en kontantemission ytterligare 16 miljoner kronor för fortsatta marknadsföring och När man gör en nyemission så uppstår något som kallas för utspädning.

Ifølge sek. 81 i selskabsloven, 1956, kan et selskab, hvis det ønskes, øge sin aktiekapital ved udstedelse af nye aktier. I så fald skal de eksisterende aktionærer have prioritet for at købe disse aktier efter deres indbetalte værdi. Da de eksisterende aktionærer har ret til at købe de nyemitterede aktier, hedder de Right Shares.

af obligationer, som afdelingen har investeret i. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån som led i porteføljeplejen.

Nyemitterede aktier

kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Afdelingen kan inden for sin investeringspolitik investere i nyemitterede værdipapirer i henhold til .

Nyemitterede aktier

nyemitterede aktier. • At ingen forbehold skal gælde for de nye aktier. • Generalforsamlingen bemyndigede ledelsen til at gennemføre yderligere nyemissioner i 2015. • At prisen pr.

Nyemitterede aktier

Tegningskurs er den pris, der skal betales for hver nyemitterede aktie i en nyemission.
Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Som tidigare har annonserats per den 22 februari 2021 har totalt 5 129 700 teckningsoptioner av serie TO 4 för nyttjats för teckning av 5 129 700 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ("QuiaPEG").

(for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kr.). Du har købt aktierne før den 1. januar 2006.
Göteborgs elDe nyemitterade aktierna, som utgör köpeskilling för samtliga aktier i Tessin, kommer utgöra en ägarandel i Effnetplattformen om 89,5 procent. Som ovan nämnts kan denna ägarandel komma att justeras om Tessin genomför en kapitalanskaffning i samband med transaktionen.

Förvärvet betalas dels med 110 miljoner nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 0,20 SEK dvs totalt 22 MSEK, dels 7 MSEK kontant. Uppdatering: I början av november 2020 skrev QP Games: "Då samtliga kriterier nu är uppfyllda, har styrelsen i QP Games beslutat att fullfölja förvärvet av AMGO iGaming A/S med tillhörande dotterbolag. Uppdatering: I slutet av december 2020 skrev delägaren Onoterat AB "Funrock AB förvärvar 100% av kapital och rösterna i Fragbite AB till ett värde av 75 miljoner kronor, via 12,16 miljoner nyemitterade aktier (till värde runt 45 miljoner kronor) och 30 miljoner kontant, samtidigt som man genomför en kontantemission ytterligare 16 miljoner kronor för fortsatta marknadsföring och När man gör en nyemission så uppstår något som kallas för utspädning.