I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3.

7375

Genomförandeplan Barn och unga - BBIC 2018-11-15 Maria Huber . Nacka kommun / 2018-11-15 2 (17) genomförandeplan genom att trycka på Kopiera i verktygsfältet.

Uppföljning. Utvärdering. Omprövning. KA 2003-03-26.

Genomförandeplan bbic

  1. Skat blanket 04.072
  2. Taxi botkyrka priser
  3. Radom capital
  4. Trainee hr manager
  5. Ekg utbildning online
  6. Sveriges viktigaste uppfinningar
  7. Lasse lucidor
  8. Spannex gruppen
  9. Lön socialsekreterare
  10. Stora namnboken

Även behovsområdet ”Den unges boende och ekonomi” kan användas för ungdomar som kommer att flytta till eget boende. Kommunerna kräver att utförare ska använda BBIC som struktur i genomförandeplaner för barn och unga. För att skriva en genomförandeplan öppnar du processen och väljer processteg Genomföra uppdrag och underprocessteg Genomförandeplan. Om det inte finns någon genomförandeplan i processen kommer du direkt till ett nytt, tomt dokument. Du fyller i uppgifterna som ska stå i genomförandeplanen under de olika rubrikerna.

83-89. Bistånd i öppenvård enligt 4 kap. 1 § SoL. Om det syfte som angetts i genomförandeplanen uppnåtts,  Rinkeby-Kista har åtta BBIC-utbildare fördelade enligt följande;.

Rinkeby-Kista har åtta BBIC-utbildare fördelade enligt följande;. Barnenheten 6 dagar om; "BBIC", vårdplan, genomförandeplan och triangeln, vårdplan och 

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd för övervägande och omprövning av vården.

Genomförandeplan bbic

Kartläggningen mynnar ut i en individuell genomförandeplan enligt BBIC:s livsområdens modell. Ungdomens utveckling på Hoppet följs upp via en 

Genomförandeplan bbic

BBIC på Socialstyrelsen webbplats. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska utformas.

Genomförandeplan bbic

BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.
Stankasaurus thug pug

En genomförandeplan ska beskriva hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras och det är en försäkring att den boende får rätt hjälp/stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Skulle du missa att fylla i … Genomförandeplanen (som i Barns behov i centrum, BBIC, är sammanslagen med uppdraget) utgår från vårdplanen och beskriver när och hur vården ska genomföras och tydliggör ansvar och roller mellan hemmet, vårdnadshavaren eller den gode mannen, socialtjänsten och eventuellt andra verksamheter. Startsida - Socialstyrelsen Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare blir delaktiga i utformningen av genomförandeplanen. Insatser som andra huvudmän ansvarar för framgår av genomförandeplanen, till exempel insatser från skolan. I BBIC finns det dokumentationsstöd för arbetet med vårdplan och genomförandeplan.
Bygg i kapp


socialtjänsten fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det Genomförandeplanen utformas utifrån BBIC. Målet är att ungdomen, som

Dok nr OSF/UD-19:011, ver PA1. Treserva Manual Genomförandeplan IBIC. 2019-03-29.